Full Thrust: Starcie w Pasie Kronosa Scenariusz i alternatywny Fluff NSLOd dłuższego czasu planowałem delikatne ruszenie Fluffu do swojej Nowej Ligii Szwabskiej. Będąc fanem prozy Herberta jak i 40K postawiłem na swoisty misz-masz który mam zamiar cały czas aktualizować:)


Poniżej info jak i zasady pierwszego scenariusza, który będzie rozegrany w najbliższy piątek w klubie WARZAG.


Rok 2183 
Tarcia na linii dyplomatycznej pomiędzy Nową Ligą Szwabską a świeżym politycznym tworem Nową Republiką Francuską narastają z każdym większym incydentem. 
Dla zhierarchizowanego społeczeństwa Nowej Ligii Szwabskiej rozłam jaki dokonał się w strukturach Zjednoczonych Stanów Europy był prawdziwym szokiem. Wszelakie ruchy polityczne wspierane wpływami NRF rozpoczęły mozolną pracę nad obaleniem skostniałej struktury NLS. 

Rok 2186 
Działania decydentów spowodowały jedynie zwiększenie represji w koloniach gdzie groziło to otwartym buntem wobec władzy na Nowym Salzburgu. 

Rok 2189 
Żagiew rewolucji nie przeniosła się w taki sposób jaki by chcieli komisarze ludowi NRF. Z pewnością udało się doprowadzić do większego rozwarstwienia społecznego ale i również do umocnienia władzy skupionej wokół starych rodów szlacheckich (Hoher Adel) takich jak Von Plessen, Lichtenstein i Castell. 

Rok 2191 
Próba przejęcia władzy przez Nowy Ruch Robotniczy wspierany finansowo przez NRF i inwigilowany przez służby Hoher Adel okazała się fiaskiem. Liderzy Nowego Ruchu Robotniczego zostali straceni zaraz po pokazowym procesie. Zamach stanu na Nowym Salzbergu przyczynił się po części do osłabienia pozycji Kanclerza na rzecz wpływowych rodów szlacheckich. 

Rok 2194 
Parlament NLS ratyfikuje ustawę o możliwości utrzymywania prywatnych sił zbrojnych w celach obronnych. Inspiracją do ustawy zwanej przez historyków „rozłamową” miało być wzrastające zagrożenie ze strony Piratów, Obcych jak i Federacji Islamskiej. 

Rok 2196 
Powstają trzy subdominia wewnątrz terytorium NLS jako nowa jednostka terytorialna w pełni kontrolowana przez rody Castell, Lichtenstein i Von Plessen. 

Rok 2197 
Początki działania w subdminium Lichtensteinów ekstremistycznego ruchu religijnego „Ordo Dei Iustitiae”. 

Rok 2201 
Niepokoje jak i bunty w subdominium rodu Von Plessen zostają krwawo stłumione przez siły wojskowe NLS jak i siły rodu Castell. 

Rok 2202 
Pacyfikacja kolonii górniczej na Nowym Wolfburgu doprowadza do waśni rodowych pomiędzy Castellami jak i rodem Von Plesens. Starcia prywatnych armii na granicach obu subdominiów. 

Rok 2204 
Wzrost wpływów Ordo Dei Iustitiae na inne subdominia. Zakon również otrzymuje duże wsparcie z samego Nowego Salzburga. 

Rok 2206 
Ordo Dei Iustitiae otrzymuje możliwość powołania prywatnych sił zbrojnych jak i floty w celu ochrony pielgrzymów udających się w odległe miejsca jak i na samą Ziemię. 

Rok 2208 
Na dziesięcioletnią kadencję zostaje powołany Kanclerz Maksymilian von Roebnitz z ramienia rodu Castell. 

Rok 2209 

Czas obecny……


Scenariusz:)Rok 2209 System VY Arietis. 


Wywiad NLS sklasyfikował dziwne zachowanie sił Nowej Republiki Francuskiej w sektorze VY Arietis. Eksperymentalne placówki na powierzchni planetoidy sklasyfikowanej jako Kron-13 zagrażają bezpośrednio hegemonii NLS w sektorze. 

Służby bezpieczeństwa Nowej Republiki Francuskiej poinformowane przez swoich agentów otrzymują wiadomość o ataku i planują dywersję na jednym z okrętów NLS. Dywersja jak i heroiczna obrona mają pomóc w bezpiecznej ewakuacji placówki badawczej.


Format punktowy: Do ustalenia
Siły Obrońcy: Nowa Republika Francuska 
Siły Atakującego: Nowa Liga Szwabska 


Stół: 48 x 72 
Rozstawienie: Krótkie krawędzie do 12''. 
Tereny: 10 Pół Asteroid rozmieszczonych. Pierwszy znacznik umieszczamy w centralnym miejscu stołu następnie rzucamy kością kierunkową oraz 2d6 na dystans. Zaraz po rozstawieniu flot, rzucamy na wektor oraz prędkość pola asteroid. 
Planetoida w strefie rozstawienia obrońcy. 
Cel misji

Atakujący i Obrońca. 
3 VP Zadanie 60% strat przeciwnikowi .
Atakujący. 
2 VP za zniszczenie instalacji. 
Instalacje na planetoidzie mają następującą charakterystykę: 
8 punktów struktury i 2 punkty pancerza. 
Obrońca. 
2 VP Ewakuacja personelu oraz sprzętu z powierzchni Kron-13. Warunkiem ewakuacji jest wprowadzenie modeli na orbitę planetoidy (od drugiej tury gry) mogącej przetransportować minimum 8 jednostek obsługi. Czas ewakuacji d3 tur.
Rezerwy: 4 modele sił atakujących jak i sił obrońców mogą zostać wystawione na zasadach wyjścia z FTL. 

1 Tura: 4+ 
2 Tura 5+ 
3 Tura 6+ 
4 Tura Automat 

Liczba tur: - 

Zasady Specjalne: Zdrada! 
Jeden wybrany model (nie przekraczający 200 CPV) sił gracza kontrolującego siły NSL na 3+ może zostać przejęty do końca gry przez gracza NRF. (Dowolna tura) 


Komentarze

Popularne